Liên hệ

Danh mục CPU

13%
CPU Intel Xeon Silver 4210R

CPU Intel Xeon Silver 4210R

14.139.000₫
16.159.000₫
4%
CPU Intel Xeon W-1270

CPU Intel Xeon W-1270

10.709.000₫
11.109.000₫
4%
CPU Intel Xeon W-1270P

CPU Intel Xeon W-1270P

12.629.000₫
13.129.000₫
4%
CPU Intel Xeon W-1290

CPU Intel Xeon W-1290

14.549.000₫
15.149.000₫
9%
CPU Intel Xeon W-1250

CPU Intel Xeon W-1250

7.379.000₫
8.079.000₫
6%
CPU Intel Xeon W-1250P

CPU Intel Xeon W-1250P

9.039.000₫
9.599.000₫
10%
CPU Intel Xeon Silver 4210

CPU Intel Xeon Silver 4210

13.599.000₫
15.149.000₫
18%
CPU Intel Core i9-12900K

CPU Intel Core i9-12900K

15.599.000₫
18.999.000₫